4. Plzeňský kolorektální den 13. 3. 2018


4. Plzeňský kolorektální den 13. 3. 2018

dne 13. 3. 2018, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Program:
8.30 – 9.00 Příjezd účastníků, registrace
9.00 Úvodní slovo: MUDr. Václav Šimánek, PhD, ředitel FN v Plzni, Prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.

I. blok: Úvod a diagnostika: cca 9.10 – 10.20
Předsednictvo: Daum O., Fínek J.

1. Fínek J.: Příběh nemocného s pokročilým onemocněním(20 min)
2. Daum 0.: Výsledky morfologické depistáže Lynchova syndromu v období 2013-2016(20 min)
3. Mírka H.: Současná diagnostika a lokoregionální léčba jaterních metastáz(20 min)
4. Diskuze(10 min)

Coffee break 10.20 – 10.40

II. Blok: Lokální léčba CRC – GE, chirurgie a radioterapie: cca 10.40 – 12.10
Předsednictvo: Svoboda T., Novák P., Tomášek J.

1. Hejda V.: Kolonospkopie a záležitosti s ní související(20 min)
2. Novák P., Šmíd D.: Miniinvazivní chirurgické přístupy u kolorektálního karcinomu(20 min)
3. Svoboda T.: Je něco nového v RT karcinomu rekta?(20 min)
4. Tomášek J.: HIPEC u CRC pro a proti?(20 min)
5. Diskuze(10 min)

Oběd 12.10 – 13.10

III. blok: Systémová léčba mCRC: cca 13.10 – 15.00
Předsednictvo: Ostřížková L., Holubec L, Votavová M.

1.Ostřížková L.: Kolorektální karcinom v mladším věku(20 min)
2.Batko S.: Pravý vs. levý tračník - užitečná či obsolentní klasifikace?(20 min)
3.Diskuze(10 min)
4.Holubec L.: lgG1 a lgG2 - budoucnost a význam pro praxi(20 min)
5.Korunková H.: Možné přístupy k systémové léčbě na příkladech z reálné praxe(25 min)
6.Diskuze(15 min)

15.00 Závěr a ukončení: Prim. Votavová