5. Plzeňský kolorektální den 5. 3. 2019


5. Plzeňský kolorektální den 5. 3. 2019

dne 5. 3. 2019, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Program:
8.30 – 9.00 Příjezd účastníků, registrace
9.00 Úvodní slovo: MUDr. Václav Šimánek, PhD, ředitel FN v Plzni, Prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.

I. blok: Úvod a diagnostika: cca 9.10 – 10.20
Předsednictvo: Daum O., Balihar K.

1. Daum O.: Výsledky morfologické depistáže Lynchova syndromu v období 2013-2016(20 min)
2. Ferda J.: Zobrazovací metody v diagnostice kolorektálního karcinomu(20 min)
3. Balihar K.: Screening kolorektálního karcinomu včera, dnes a zítra a doporučení pro dispenzarizaci(20 min)
4. Diskuze(10 min)

Coffee break 10.20 – 10.45

II. Lokální léčba KRK – chirurgie a radioterapie: cca 10.45 – 11.50
Předsednictvo: Svoboda T., Třeška V.

1. Geiger J.: Transanální chirurgické výkony a karcinom rekta(20 min)
2. Třeška V., Skalický T., Liška V., Fichtl J., Brůha J. – Indikace k radiofrekvenční ablaci u jaterních metastáz kolorektálního karcinomu(20 min)
3. Svoboda T.: Využití dvou základních režimů v RT karcinomu rekta(15 min)
5. Diskuze(10 min)

Oběd 11.50 – 12.45

III. blok: Systémová léčba mKRK
Předsednictvo: Fínek J., Kubala E., Vočka M.

1.Fínek J.: Imunoterapie pokročilého kolorektálního karcinomu (15 min)
2.Vočka M.: Význam prognostických a prediktivních markerů pro volbu léčby(20 min)
3.Batko S.: Třetí a vyšší linie léčby mKRK(20 min)
4.Diskuze(10 min)
5.Kubala E.: Současná léčba metastatického KRK – co asi udělali „sou…“ špatně ?(20 min)
6.Vokurka S.: Komplexní léčba mCRC s využitím antiEGFR – lze to i jinak ?(20 min)
7.Holubec L.: Význam BRAF mutace u nemocných s mKRK pro volbu optimální sekvence onkologické léčby(20 min)
8.Diskuze(10 min)

15.00 Závěrečné slovo organizátorů